Bestyrelsen
Vinde Helsinge Friskole/ Vestsjællands Idrætsefterskole er en selvejende institution. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. I generalforsamlingen deltager forældre til børn i friskolen (forældrekredsen), samt medlemmer af skolekredsen.

Bestyrelsen (7 personer) vælges hvert år på skolens generalforsamling i slutningen af april måned. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, den daglige ledelse varetages af skolens forstander.

Til bestyrelsesmøderne deltager udover bestyrelsen 2 suppleanter, 1-2 repræsentanter for efterskoleforældrene, 2 medarbejderrepræsentanter og ledelsen.

Bestyrelsen har nedsat forskellige underudvalg, som er sammensat af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder ca. 6 -7  møder om året, derudover afholdes der en del udvalgsmøder afhængig af behovet. Referater fra møderne findes på denne side.

Bestyrelsen er efter seneste generalforsamling i april 2016 sammensat således:
Allan Olsen (formand)
Anders Clausen (næstformand)
Nanna Hecht-Nielsen
Anna Abkjær
Søren Tullesen
Bo Hass Jensen
Ole Regnersgaard
Katja Jørgensen (suppleant)
Niels Olsen (suppleant)
-- (efterskolerepræsentant)

VINDE HELSINGE FRISKOLE
Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev


Kontakt skolen på telefon 5885 9100 eller mail
kontor@efterskole.nu 
Forstander Henrik Dahl - viceskoleleder Friskolen Hanna Lück Dahl
                                                                                                                  
VESTSJÆLLANDS
IDRÆTSEFTERSKOLE
  
FØLG OS PÅ
FACEBOOK