Indskoling (0.–3. klasse)

Indskolingsårene skal skabe fundamentet for elevernes videre skolegang og skal bære præg af tryghed.

0. klasse har 2 sammenhængende lokaler ved siden af Musiksalen. Eleverne i 0. kl. stifter bekendtskab med bogstaver og tal, ligesom de får lært at indgå i forskellige sociale sammenhænge. 

0. klasse har 25 lektioner om ugen.

Alle nye 0. klasser skal efter efterårsferien være i besiddelse af en iPad (Apple) som de kan bruge i undervisningen. Den behøver ikke at være ny, man skal blot lige være klar over minimumskravene vi har til en iPad. I kan finde minimumskravene på dette link.

Vi prioriterer lejrskoler højt, derfor er vi afsted hvert år. Det ene år er det sammen med 1. klasse og det andet er det en fælles lejrskole for hele friskolen. 

1.-3. klasse har deres afdeling ved siden af sfo´en og har deres egen legeplads lige ved siden af. De har det samme klasseværelse i de tre år de er i indskolingsafdelingen.

1.-3. klasse har 30 lektioner hver uge.

Disse klasser er ligeledes på lejrskole hvert år.

3. klasse har sammen med 4. og 5. klasse svømning på skemaet i 10 uger om foråret. 

Indskolingsklasserne deltager hver dag i vores fælles morgensang. Vi lægger vægt på at eleverne kommer ud og får rørt sig i frikvartererne. Derfor er klasserne ude i frikvarterene, bortset fra i dårligt vejr.