Bestyrelsen

Formand Anders Clausen

Vinde Helsinge Friskole/Vestsjællands Idrætsefterskole er en selvejende institution. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. I generalforsamlingen deltager forældre til børn i friskolen (forældrekredsen), samt medlemmer af skolekredsen.

Bestyrelsen (7 personer) vælges hvert år på skolens generalforsamling i slutningen af april måned. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, den daglige ledelse varetages af skolens forstander.

Til bestyrelsesmøderne deltager udover bestyrelsen 2 suppleanter, 1-2 repræsentanter for efterskoleforældrene, 2 medarbejderrepræsentanter og ledelsen.

Bestyrelsen har nedsat forskellige underudvalg, som er sammensat af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder ca. 6 -7  møder om året, derudover afholdes der en del udvalgsmøder afhængig af behovet. Referater fra møderne findes på denne side.

Bestyrelsen er efter seneste generalforsamling i april 2019 sammensat således:

  • Anders Clausen (formand)
  • Mia Søe Pedersen (næstformand)
  • Nanna Hecht-Nielsen
  • Anna Abkjær
  • Søren Tullesen
  • Bo Hass Jensen
  • Niels Olsen
  • Katrine Munch Olsen (suppleant for Skolekredsen))
  • Louise Jena Nielsen (suppleant for forældrekredsen)
  • …. (efterskolerepræsentant)