Bestyrelsen

Vinde Helsinge Friskole/Vestsjællands Idrætsefterskole er en selvejende institution. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. I generalforsamlingen deltager forældre til børn i friskolen (forældrekredsen), samt medlemmer af skolekredsen.

Bestyrelsen (7 personer) vælges hvert år på skolens generalforsamling i slutningen af april måned. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, den daglige ledelse varetages af skolens forstander.

Til bestyrelsesmøderne deltager udover bestyrelsen 2 suppleanter, 1-2 repræsentanter for efterskoleforældrene, 2 medarbejderrepræsentanter og ledelsen.

Bestyrelsen har nedsat forskellige underudvalg, som er sammensat af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder ca. 5-6  møder om året, derudover afholdes der en del udvalgsmøder afhængig af behovet. Referater fra møderne findes på denne side.

Bestyrelsen er efter seneste generalforsamling  sammensat således i 2022/2023:

 • Katrine Munch Olsen (formand)
 • Mia Søe Pedersen (næstformand)
 • Peder Hermansen
 • Morten Fraaby Andersen
 • Søren Tullesen
 • Mie Dehn Poulsen
 • Anna Haugaard Jørgensen
 • Linda Valsted (suppleant for bestyrelsen)
 • Natascha Guling (suppleant for bestyrelsen)
 • Forstander: Charlotte Rersøe
 • Viceskoleleder Friskolen: Martin Lindqvist
 • Viceforstander i Efterskolen: Rasmus Enkegaard
 • Pædagogisk leder: Mette Marie Enkegaard
 • Afdelingsleder i SFO: Lotte Andersen
 • Dagligleder Friluftsgården: Susanne Jacobsen
 • Medarbejderrepræsentant Friskolen: Mads Søe Daugaard
 • Medarbejderrepræsentant Efterskolen: Jens Lassen Sørensen
 • Medarbejderrepræsentant Friluftsgården: Karen Margrethe Buskov
 • Repræsentant for friluftsgårdens forældre: Marlene Abkjær Christiansen
 • Repræsentant for efterskoleforældre: Claus Ingemann Petersen