Indmeldelse

Ledige pladser

  • 2. klasse
  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 8. klasse

Optagelse i 0. klasse

Ønsker man sit barn optaget i friskolen, så er det vigtigt at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til skolen (kontor@efterskole.nu). Man vil så blive skrevet op på ventelisten. Søskendebørn og børn på Friluftsgården har fortrinsret i forhold til optagelsen. I løbet af efteråret vil forældre så blive inviteret til et orienterende møde omkring friskolen. Derefter bliver eleverne endelig optaget.

Førskolebørn, der er skrevet op til at skulle starte i friskolen, bliver fra januar inviteret til at komme i ”legestue” en formiddag om måneden (kl. 8.00 – 12.00). Legestuen er gratis.

Alle børn, der skal starte i kommende 0. kl. , vil blive tilbudt en plads på Friluftsgården, hvis ikke de går der i forvejen, i løbet af foråret inden skolestart, såfremt der er plads på Friluftsgården. På den måde kan de deltage i Friluftsgårdens indskolingsforløb sammen med de kommende klassekammerater. 

Optagelse i eksisterende klasser

Er der elever, der søger optagelse i de eksisterende klasser, indbyder vi til en samtale først med ledelsen og klassens lærere (dansk, matematik). Efter samtalen vurderer vi, om det kan blive et godt forløb med den nye elev i klassen.

Ansøgningsskema