Mellemtrin (4.–7. klasse)

Disse klasser holder til i Østfløjen. Fælles for klasserne er daglig morgensang.

Klasserne har 32-33 lektioner om ugen.

Vi lægger vægt på høj faglighed i både de boglige som praktiske-kreative fag, og vi forventer at eleverne møder forberedt til undervisningen.

Vi prioriterer lejrskoler højt, derfor er vi afsted hvert år. Det ene år er det en fælles lejrskole for 0. – 9. klasse.  Det andet er 4. og 5. klasse på kanotur med forældre og 6. – 7. klasse er på tur sammen fx til Bornholm. 

4. og 5. klasse har svømmeundervisning i 10 uger i foråret sammen med 3. klasse.

Vi lægger vægt på at eleverne kommer ud og får rørt sig i frikvartererne. Derfor er klasserne ude i frikvarterene, bortset fra i dårligt vejr. Om morgenen er der mulighed for at spille bordtennis i hall’en. 

Vi forventer også at når eleverne starter i 4. klasse, så har de deres egen PC med som skal bruges i undervisningen. I kan se skolens krav til en PC på dette link.