Om skolen

Vinde Helsinge Friskole/Vestsjællands Idrætsefterskole er Sjællands ældste kombinerede fri- og efterskole. Vinde Helsinge Friskole blev startet i 1867 og i 1890 kom efterskolen til.

Den Grundtvig-Koldske skole

Vinde Helsinge Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole. Vi bygger på det grundtvigske menneskesyn og de koldske skoletanker. Det afspejler sig ikke bare i helt håndgribelige ting fortælling og sang men ikke mindst i måden at være sammen på. Selvom det er længe siden Grundtvig og Kold lagde deres tanker frem og der er sket meget i verden siden, er der stadig vigtige ting at holde fast i. Det er bl.a. det at samtale om tingene, at ville udvikle “hele” mennesker og at være tilstede i det man gør.

En gammel skole har naturligvis mange traditioner, men vi har dem ikke bare for traditionens skyld, men fordi vi mener de kan tilføre eleverne og hele skolen noget værdifuldt.

Den nære skole

Vi vil gerne være en nær skole – nær på forældrene men ikke mindst eleverne. Vi ønsker en tryg skole, som man kan overskue og føle sig hjemme på. Derfor har vi kun 1 spor i friskolen og oftest en klassekvotient på 20.

Vi vil gerne skabe tryghed ved at være tæt på eleverne – vi vil gerne møde eleverne “i øjenhøjde”. Vi vil have at eleverne føler, at det er “deres” skole, at de har ansvar overfor hverdagen, skolen og hinanden.
Vi vil også være nær forældrene. Som friskole er vi forældrestyret via generalforsamling og bestyrelsen, og vi vil have tæt kontakt i hverdagen, så skoledagen bliver til i et samspil mellem skole og hjem.

Den faglige skole

Vi ønsker en høj faglighed. Da vi tror på at et “helt” menneske ikke kun bliver til af boglig viden gælder den høje faglighed også musiske og kreative fag. Vi tager fagene alvorligt og stiller krav til eleverne om fordybelse, forberedelse og indlevelse.

Den udviklende skole

Vi vil have en skole, der udvikler eleverne på andre områder end de faglige. Vi vil bidrage til udvikling af elevernes personlighed med bl.a. ansvarlighed, livsglæde og respekt for andre mennesker og deres holdninger.

Infofolder

Vi har lavet nedenstående infofolder, hvor vi har samlet mange af de oplysninger, som er værd at vide som familie på vores skole. Oplysningerne er ordnet alfabetisk. Revideret sept. 2023.

Infofolder 2023