Værdigrundlag

Det grundlæggende for os er den personlige udvikling, der sker i mødet mellem eleverne, lærerne og de øvrige medarbejdere.
Vi tror på, at dannelse sker ved at kombinere udvikling af menneskelige kompetencer og faglige kompetencer.
Følgende er vigtige nøgleord for os: fællesskab, livsglæde, tolerance, ansvarlighed, samarbejdsevne og selvværd.
Vi tror, at grundlaget for udvikling er trygge rammer og et nært samarbejde mellem skole og hjem.

Værdigrundlaget er resultatet af en arbejdsproces i bestyrelse og medarbejderråd. Der skal årligt laves en evaluering af skolens arbejde ud fra værdigrundlaget. Evalueringerne vil blive gennemført seperat i friskolen og efterskolen.