Skolekreds

Vi ønsker os at samle alle interesserede forældre, tidligere forældre, tidligere elever, venner og naboer i vores skolekreds. Har du lyst til at følge skolen, og bakke op om, at vi forsat skal have en friskole og efterskole i Vinde Helsinge, så meld dig ind i skolekredsen.

Det koster årligt 100 kr. at være medlem af skolekredsen.

Hvad er en skolekreds?

Alle frie skoler skal ifølge loven have et bagland, som står bag skolen. På friskoler består baglandet ofte af en forældrekreds (friskolens forældre), og på efterskoler er det ofte en skolekreds. Formålet med et bagland er bl.a. at sikre, at skolen er folkeligt forankret, og selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe borgeres ønske om at drive en fri skole med et særligt værdigrundlag. Skolekredsen er altså den gruppe borgere, som står bag ønsket om at drive en fri skole.

Skolekredsen

På vores skole består baglandet af forældrekredsen (friskolens forældre) og skolekredsen.

Som medlem af skolekredsen kan du følge med i livet på både friskolen og efterskolen. Du vil selvfølgelig modtage årsskiftet, og så vil du blive inviteret til forskellige arrangementer som fx gymnastikopvisninger, dramaforestilling, juletræsfest, foredragsaftener, motionsløb osv. Du vil desuden et par gange om året modtage et nyhedsbrev fra skolen.

Du vil som medlem af skolekredsen også blive inviteret til skolens årlige generalforsamling, og du vil have mulighed for at stille op til bestyrelsen. Skolekredsen kan vælge tre medlemmer til skolens bestyrelse.

Indmeldelse

Du kan melde dig ind i skolekredsen ved at sende en mail til kontoret på kontor@efterskole.nu. Skriv dit navn, adresse, mail – samt evt. årgang hvis du er tidligere elev. Du kan ligeledes skrive, hvis du udover nyhedsbrevene ønsker at modtage Friskolens FRI-NYT på mail.